Majątek

Majątek Instytutu na dzień 31.12.2020 r. wynosi  32 457 624,99 PLN.

z tego

majątek trwały: 27 222 415,92 PLN

majątek obrotowy: 5 235 209,07 PLN

Opublikował(a): administrator

Ostatnia zmiana: