Struktura organizacyjna i kompetencje

Instytutem zarządza jednoosobowo Dyrektor, któremu bezpośrednio podlegają:

  • Z-ca Dyrektora ds. Finansowych i Administracyjnych – kierujący pionem finansowym i administracyjnym
  • Sekretarz Naukowy – kierujący pionem naukowo-badawczym,
  • Pełnomocnicy: ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju, ds. obronnych, ds. ochrony informacji niejawnych, ds. jakości i Rzecznik Patentowy,
  • Zakład Doświadczalno-Produkcyjny Przemysłu Maszynowego
  • Zakład Doświadczalno-Produkcyjny Wytworów Kompozytowych
  • Zakład Certyfikacji Wyrobów Papierniczych,
  • Wydawnictwo

Schemat organizacyjny

Opublikował(a): administrator

Ostatnia zmiana: